Tiểu Phẫu

Zalo

Chăm sóc khách hàng

0939292786
Tiểu Phẫu

Phẫu thuật cười hở lợi

10.000.000 đ 5.000.000 đ

Phẫu thuật cắt chóp

5.000.000 đ 2.500.000 đ

Nhổ Răng Khôn Số 8

2.500.000 đ 1.500.000 đ

Nhổ Răng Vĩnh Viễn

200.000 đ 80.000 đ
Zalo